บริษัท ไตรตรัสส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจทั้งในและต่างประเทศร่วมกว่า 20 ปี เราคือบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดแบบมัลติฟังก์ชั่น ทีมการทำงานของเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในแต่ละด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ

บริษัท ไตรตรัสส์ จำกัด เน้นการให้คำปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร ดำเนินการให้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมกับธุรกิจแบบเฉพาะของคุณ ผสมผสานการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งแบบวิชาการและประสบการณ์ผ่านการปฏิบัติงานจริง นำมาวิเคราะห์ รวบรวม สรุปผล และนำมาปรับใช้ให้ตรงกับรูปแบบในแต่ละธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

เราจะไม่เน้นการทำงานแค่จุดใดจุดหนึ่ง แต่เราจะเน้นการทำงานแบบผสมผสานทางด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนการตลาดแบบออนไลน์ (Online Marketing) การตลาดแบบออฟไลน์ (Offline Marketing) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution Chanel) การสื่อสารองค์กรภายใต้แบรนด์ของคุณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับทุกๆ สื่อที่ใช้

การทำงานของ บริษัท ไตรตรัสส์ จำกัด แตกต่างจากที่อื่นอย่างไร?

เราเน้นการทำงานให้คำแนะนำธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ (Customization Consultant) เราจะให้คำปรึกษาโดยเริ่มจากสิ่งที่คุณมี และสิ่งที่คุณเป็น จัดทำเป็นโครงสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ เน้นให้ธุรกิจของคุณเตรียมพร้อมที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและมีโอกาสที่จะขยายธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ ทั้งระบบหลังบ้านของธุรกิจ เช่น ระบบการจัดตั้งราคา ระบบโลจิสติกส์ ระบบการบริหารทางด้านการเงิน เป็นต้น และระบบหน้าบ้านของธุรกิจ เช่น การสื่อสารของแบรนด์ กลุ่มลูกค้า ช่องทางการจัดหน่าย เป็นต้น

เราเน้นการทำงานให้คำแนะนำธุรกิจของคุณ ให้มี เครือข่ายหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มากขึ้น ผ่านทางเครือข่ายหุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ทางบริษัท ไตรตรัสส์ จำกัด มีอยู่แล้ว

เราเน้นการทำงานให้คำแนะนำธุรกิจของคุณ มีการตลาดที่เน้นให้เหมาะสมกับสภาพตลาดในแต่ละท้องถิ่น บริษัท ไตรตรัสส์ จำกัด พร้อมให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ตามสภาพสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ สามารถสรุป และ ประเมิณผลในเชิงการปฏิบัติการ และหาตลาดท้องถิ่นที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ